Tìm kiếm:
   
CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC  
Tên đề tài:
Tác giả:
Đơn vị - Bộ phận:
Lĩnh vực:
Năm thực hiện:
Loại CSDL:
   
 
 
 
 
 
 
 
Xem nhóm tin Thông báo
Thông báo    
Thông báo về việc xây dựng đề cương và dự toán đề tài có sử dụng kinh phí năm học 2023 -2024 [ngày 25/04/2024 , 10:10:19 AM ]  

Thông báo về việc xây dựng đề cương và dự toán đề tài có sử dụng kinh phí năm học 2023 -2024


Hướng dẫn tạo Lý lịch khoa học online theo chuẩn quốc tế [ngày 15/12/2023 , 10:41:58 AM ]


Tổ chức xét chọn các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm học 2022 -2023 [ngày 17/02/2023 , 14:27:50 PM ]

Sáng ngày 9/02/2023, Hội đồng khoa học và Đào tạo do TS. Phan Văn Huệ –Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức thông qua các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung năm học 2022 - 2023


Thông báo Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ năm 2018 [ngày 11/04/2017 , 16:44:31 PM ]


Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 [ngày 06/02/2017 , 15:38:38 PM ]

Thông báo về việc đề xuất nghiên cứu thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Phú Yên năm 2018
 

Các bài đã đăng:

  1. Thông báo về việc thống kê số giờ hoạt động NCKH của cán bộ, giảng viên năm học 2015 - 2016 [ 09/06/2016 , 16:30:47 PM ]
  2. Một số Thông tư liên tịch, Quy định, Quy chế và Thông báo về đăng ký, quản lý các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và Nhà nước [ 17/05/2016 , 8:38:45 AM ]
  3. Thông báo về việc đăng ký sáng kiến, cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật năm học 2015-2016 [ 06/01/2016 , 14:12:17 PM ]
  4. Thông báo về kết quả xét chọn các nhiệm vụ để triển khai thực hiện trong năm học 2014 - 2015 [ 26/11/2014 , 14:24:50 PM ]
  5. Thông báo về việc đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm học 2014 - 2015 [ 30/09/2014 , 15:25:50 PM ]
  6. Danh sách các đề tài NCKH xét nghiệm thu năm học 2013-2014 và thời gian họp Hội đồng [ 31/07/2014 , 16:12:55 PM ]
  7. Thông báo về việc nộp đề tài Nghiên cứu khoa học năm 2013-2014 để xét nghiệm thu [ 14/07/2014 , 15:41:29 PM ]
 
TIN MỚI

Thông báo về việc xây dựng đề cương và dự toán đề tài có sử dụng kinh phí năm học 2023 -2024

Hướng dẫn một số định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng kinh phí của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

THÔNG BÁO
QUẢNG CÁO
WEBLINK
Số lượt truy cập: 76
Số lượng đang online: 615553
Copyright by Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 896 883. Email:phongkhoahochoptacquocte@muce.edu.vn