Tìm kiếm:
   
CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC  
Tên đề tài:
Tác giả:
Đơn vị - Bộ phận:
Lĩnh vực:
Năm thực hiện:
Loại CSDL:
   
 
 
 
 
 
 
 
Tổ chức xét chọn các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm học 2022 -2023
Thông báo    
Tổ chức xét chọn các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm học 2022 -2023
  [ 17/02/2023 , 14:27:50 PM ]

Sáng ngày 9/02/2023, Hội đồng khoa học và Đào tạo do TS. Phan Văn Huệ –Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức thông qua các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung năm học 2022 - 2023. Hội đồng đã thông qua nhiều đề tài NCKH là các Bải giảng, giáo trình đăng ký xuất bản, tài liệu tham khảo, ngân hàng đề thi …phục vụ cho công tác giảng dạy trên các lĩnh vực đào tạo của nhà trường
Ngoài ra, các đơn vị cũng đã đăng ký nhiều Sáng kiến Cải tiến phục vụ chủ yếu cho công tác quản lý của Nhà Trường. Số lượng đề tài NCKH Sinh viên tăng về số lượng hơn so với năm trước. Trong cuộc họp nhiều thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo đã đóng góp nhiều ý kiến về sản phẩm KHCN, về quy trình thực hiện sao cho phù hợp với thực tế. Cuối cùng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát tính trùng lắp đề tài ở các năm; Các lãnh đạo đơn vị đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, giảng viên đơn vị mình thực hiện tốt công tác NCKH theo đúng định hướng đào tạo, đúng quy định của Nhà trường và phù hợp với chuyên môn mà Nhà trường hiện nay đang cần

  In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
 
TIN MỚI

Thông báo về việc xây dựng đề cương và dự toán đề tài có sử dụng kinh phí năm học 2023 -2024

Hướng dẫn một số định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng kinh phí của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

THÔNG BÁO
QUẢNG CÁO
WEBLINK
Số lượt truy cập: 110
Số lượng đang online: 623710
Copyright by Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 896 883. Email:phongkhoahochoptacquocte@muce.edu.vn