Tìm kiếm:
   
CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC  
Tên đề tài:
Tác giả:
Đơn vị - Bộ phận:
Lĩnh vực:
Năm thực hiện:
Loại CSDL:
   
 
 
 
 
 
 
 
Một số Thông tư liên tịch, Quy định, Quy chế và Thông báo về đăng ký, quản lý các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và Nhà nước
Thông báo    
Một số Thông tư liên tịch, Quy định, Quy chế và Thông báo về đăng ký, quản lý các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và Nhà nước
  [ 17/05/2016 , 8:38:45 AM ]

1. Quy định một số định mức xây dựng phân bổ dự toán kinh phí NVKH cấp Bộ

2. Quy chế quản lý các NVKH do Bộ Xây dựng quản lý

3. Thông tư liên tịch hướng dẫn các định mức xây dựng, phân bổ dự toán, quyết toán kinh phí NVKH có sử dụng NSNN

4. Danh mục các chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015

5. Thông báo v/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, Nhà nước 2017

  In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
 
TIN MỚI

Thông báo về việc xây dựng đề cương và dự toán đề tài có sử dụng kinh phí năm học 2023 -2024

Hướng dẫn một số định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng kinh phí của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

THÔNG BÁO
QUẢNG CÁO
WEBLINK
Số lượt truy cập: 121
Số lượng đang online: 623721
Copyright by Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 896 883. Email:phongkhoahochoptacquocte@muce.edu.vn