Tìm kiếm:
   
CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC  
Tên đề tài:
Tác giả:
Đơn vị - Bộ phận:
Lĩnh vực:
Năm thực hiện:
Loại CSDL:
   
 
 
 
 
 
 
 
Xem tất cả các tin
Quy định - Quyết định  
Hướng dẫn một số định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng kinh phí của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung [ 25/04/2024 , 9:29:14 AM ]  


Quyết định về Quy định hoạt động NCKH Trường Đại học Xây dựng Miền Trung [ 29/02/2024 , 17:11:11 PM ]  


Quy định về việc biên soạn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, bài giảng của trường ĐH Xây dựng Miền Trung [ 01/06/2017 , 16:16:13 PM ]  

Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, bài giảng và tài liệu học tập của trường ĐH Xây dựng Miền Trung
 
Download Quyết định tại đây
Download Quy định tại đây

 


Quyết định Về việc ban hành Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên [ 06/02/2017 , 15:14:52 PM ]  

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ
tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030


Quy định về hoạt động sáng kiến, cải tiến [ 06/01/2016 , 14:4:18 PM ]  


Quy định công tác Nghiên cứu Khoa học Trường Đại học Xây dựng Miền Trung năm 2015 [ 09/11/2015 , 15:44:55 PM ]  


Quyết định ban hành Quy định công tác Nghiên cứu Khoa học của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung [ 30/09/2014 , 8:25:7 AM ]  


Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật [ 29/05/2013 , 10:56:8 AM ]  


Quyết định về việc Quy định về tài chính trong công tác Nghiên cứu khoa học của sinh viên [ 29/05/2013 , 10:51:39 AM ]  

QUYẾT ĐỊNH
V/v Quy định về tài chính trong công tác Nghiên cứu khoa học của sinh viên
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Quyết định bổ sung sửa đổi Qui định hoạt động Khoa học và công nghệ của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung [ 29/05/2013 , 10:49:5 AM ]  

QUYẾT ĐỊNH
V/v  bổ sung sửa đổi quy định hoạt động Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung


 
TIN MỚI

Thông báo về việc xây dựng đề cương và dự toán đề tài có sử dụng kinh phí năm học 2023 -2024

Hướng dẫn một số định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng kinh phí của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

THÔNG BÁO
QUẢNG CÁO
WEBLINK
Số lượt truy cập: 148
Số lượng đang online: 623745
Copyright by Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 896 883. Email:phongkhoahochoptacquocte@muce.edu.vn