Tìm kiếm:
   
CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC  
Tên đề tài:
Tác giả:
Đơn vị - Bộ phận:
Lĩnh vực:
Năm thực hiện:
Loại CSDL:
   
 
 
 
 
 
 
 
Xem tất cả các tin
Thông báo  
Thông báo về việc xây dựng đề cương và dự toán đề tài có sử dụng kinh phí năm học 2023 -2024 [ 25/04/2024 , 10:10:19 AM ]  

Thông báo về việc xây dựng đề cương và dự toán đề tài có sử dụng kinh phí năm học 2023 -2024


Hướng dẫn tạo Lý lịch khoa học online theo chuẩn quốc tế [ 15/12/2023 , 10:41:58 AM ]  


Tổ chức xét chọn các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm học 2022 -2023 [ 17/02/2023 , 14:27:50 PM ]  

Sáng ngày 9/02/2023, Hội đồng khoa học và Đào tạo do TS. Phan Văn Huệ –Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức thông qua các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung năm học 2022 - 2023


Thông báo Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ năm 2018 [ 11/04/2017 , 16:44:31 PM ]  


Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 [ 06/02/2017 , 15:38:38 PM ]  

Thông báo về việc đề xuất nghiên cứu thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Phú Yên năm 2018
 

Thông báo về việc thống kê số giờ hoạt động NCKH của cán bộ, giảng viên năm học 2015 - 2016 [ 09/06/2016 , 16:30:47 PM ]  

Tải:  1. Nội dung thông báo

        2. Mẫu thống kê


Một số Thông tư liên tịch, Quy định, Quy chế và Thông báo về đăng ký, quản lý các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và Nhà nước [ 17/05/2016 , 8:38:45 AM ]  


 
TIN MỚI

Thông báo về việc xây dựng đề cương và dự toán đề tài có sử dụng kinh phí năm học 2023 -2024

Hướng dẫn một số định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng kinh phí của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

THÔNG BÁO
QUẢNG CÁO
WEBLINK
Số lượt truy cập: 108
Số lượng đang online: 623708
Copyright by Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 896 883. Email:phongkhoahochoptacquocte@muce.edu.vn