Tìm kiếm:
   
CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC  
Tên đề tài:
Tác giả:
Đơn vị - Bộ phận:
Lĩnh vực:
Năm thực hiện:
Loại CSDL:
   
 
 
 
 
 
 
 
Xem tất cả các tin
Thông báo  
Hướng dẫn tạo Lý lịch khoa học online theo chuẩn quốc tế [ 15/12/2023 , 10:41:58 AM ]  


Tổ chức xét chọn các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm học 2022 -2023 [ 17/02/2023 , 14:27:50 PM ]  

Sáng ngày 9/02/2023, Hội đồng khoa học và Đào tạo do TS. Phan Văn Huệ –Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức thông qua các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung năm học 2022 - 2023


Thông báo Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ năm 2018 [ 11/04/2017 , 16:44:31 PM ]  


Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 [ 06/02/2017 , 15:38:38 PM ]  

Thông báo về việc đề xuất nghiên cứu thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Phú Yên năm 2018
 

Thông báo về việc thống kê số giờ hoạt động NCKH của cán bộ, giảng viên năm học 2015 - 2016 [ 09/06/2016 , 16:30:47 PM ]  

Tải:  1. Nội dung thông báo

        2. Mẫu thống kê


Một số Thông tư liên tịch, Quy định, Quy chế và Thông báo về đăng ký, quản lý các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và Nhà nước [ 17/05/2016 , 8:38:45 AM ]  


 
TIN MỚI

Ký thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) và Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN)

THÔNG BÁO
QUẢNG CÁO
WEBLINK
Số lượt truy cập: 10
Số lượng đang online: 587871
Copyright by Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 896 883. Email:phongkhoahochoptacquocte@muce.edu.vn