Tìm kiếm:
   
CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC  
Tên đề tài:
Tác giả:
Đơn vị - Bộ phận:
Lĩnh vực:
Năm thực hiện:
Loại CSDL:
   
 
 
 
 
 
 
 
Xem nhóm tin Quy định - Quyết định
Quy định - Quyết định    
Quy định về việc biên soạn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, bài giảng của trường ĐH Xây dựng Miền Trung [ngày 01/06/2017 , 16:16:13 PM ]  

Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, bài giảng và tài liệu học tập của trường ĐH Xây dựng Miền Trung
 
Download Quyết định tại đây
Download Quy định tại đây

 


Quyết định Về việc ban hành Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên [ngày 06/02/2017 , 15:14:52 PM ]

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ
tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030


Quy định về hoạt động sáng kiến, cải tiến [ngày 06/01/2016 , 14:4:18 PM ]


Quy định công tác Nghiên cứu Khoa học Trường Đại học Xây dựng Miền Trung năm 2015 [ngày 09/11/2015 , 15:44:55 PM ]


Quyết định ban hành Quy định công tác Nghiên cứu Khoa học của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung [ngày 30/09/2014 , 8:25:7 AM ]


Các bài đã đăng:

  1. Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật [ 29/05/2013 , 10:56:8 AM ]
  2. Quyết định về việc Quy định về tài chính trong công tác Nghiên cứu khoa học của sinh viên [ 29/05/2013 , 10:51:39 AM ]
  3. Quyết định bổ sung sửa đổi Qui định hoạt động Khoa học và công nghệ của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung [ 29/05/2013 , 10:49:5 AM ]
  4. Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo các đơn vị [ 29/05/2013 , 10:43:23 AM ]
 
TIN MỚI

Thông báo Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ năm 2018

THÔNG BÁO
QUẢNG CÁO
WEBLINK
Số lượt truy cập: 13
Số lượng đang online: 306660
Copyright by Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 896 883. Email:phongkhoahochoptacquocte@muce.edu.vn