Tìm kiếm:
   
CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC  
Tên đề tài:
Tác giả:
Đơn vị - Bộ phận:
Lĩnh vực:
Năm thực hiện:
Loại CSDL:
   
 
 
 
 
 
 
 
Xem nhóm tin Văn bản pháp quy
Văn bản pháp quy    
Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT/BTC-BKHCN [ngày 03/06/2013 , 9:35:36 AM ]  

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với
các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước


Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật [ngày 03/06/2013 , 9:26:51 AM ]

LUẬT
TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

 


Luật chuyển giao công nghệ [ngày 03/06/2013 , 9:16:7 AM ]

LUẬT
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10
SỐ 80/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

 


Luật Khoa học và Công nghệ [ngày 03/06/2013 , 8:51:34 AM ]

 LUẬT
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định về tổ chức và hoạt động khoa học và công nghệ.


Luật Sở hữu trí tuệ [ngày 03/06/2013 , 8:47:5 AM ]

LUẬT
SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

 


Các bài đã đăng:

  1. Hướng dẫn thực hiện định mức Nghiên cứu khoa học trường ĐHXD Miền Trung [ 03/06/2013 , 8:33:23 AM ]
  2. Quy định hoạt động Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung [ 29/05/2013 , 10:45:10 AM ]
 
TIN MỚI

Thông báo Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ năm 2018

THÔNG BÁO
QUẢNG CÁO
WEBLINK
Số lượt truy cập: 9
Số lượng đang online: 306656
Copyright by Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 896 883. Email:phongkhoahochoptacquocte@muce.edu.vn