Tìm kiếm:
   
CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC  
Tên đề tài:
Tác giả:
Đơn vị - Bộ phận:
Lĩnh vực:
Năm thực hiện:
Loại CSDL:
   
 
 
 
 
 
 
 
Xem nhóm tin Thông báo
Thông báo    
Tổ chức xét chọn các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm học 2022 -2023 [ngày 17/02/2023 , 14:27:50 PM ]  

Sáng ngày 9/02/2023, Hội đồng khoa học và Đào tạo do TS. Phan Văn Huệ –Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức thông qua các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung năm học 2022 - 2023


Thông báo Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ năm 2018 [ngày 11/04/2017 , 16:44:31 PM ]


Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 [ngày 06/02/2017 , 15:38:38 PM ]

Thông báo về việc đề xuất nghiên cứu thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Phú Yên năm 2018
 

Thông báo về việc thống kê số giờ hoạt động NCKH của cán bộ, giảng viên năm học 2015 - 2016 [ngày 09/06/2016 , 16:30:47 PM ]

Tải:  1. Nội dung thông báo

        2. Mẫu thống kê


Một số Thông tư liên tịch, Quy định, Quy chế và Thông báo về đăng ký, quản lý các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và Nhà nước [ngày 17/05/2016 , 8:38:45 AM ]


Các bài đã đăng:

  1. Thông báo về việc đăng ký sáng kiến, cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật năm học 2015-2016 [ 06/01/2016 , 14:12:17 PM ]
  2. Thông báo về kết quả xét chọn các nhiệm vụ để triển khai thực hiện trong năm học 2014 - 2015 [ 26/11/2014 , 14:24:50 PM ]
  3. Thông báo về việc đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm học 2014 - 2015 [ 30/09/2014 , 15:25:50 PM ]
  4. Danh sách các đề tài NCKH xét nghiệm thu năm học 2013-2014 và thời gian họp Hội đồng [ 31/07/2014 , 16:12:55 PM ]
  5. Thông báo về việc nộp đề tài Nghiên cứu khoa học năm 2013-2014 để xét nghiệm thu [ 14/07/2014 , 15:41:29 PM ]
  6. Thông báo về việc thống kê giờ hoạt động khoa học năm 2014 [ 01/07/2014 , 15:30:39 PM ]
  7. Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ và dự toán kinh phí Khoa học và Công nghệ năm 2015 [ 17/04/2014 , 14:3:41 PM ]
 
TIN MỚI

Ký thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (MUCE) và Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN)

THÔNG BÁO
QUẢNG CÁO
WEBLINK
Số lượt truy cập: 49
Số lượng đang online: 545543
Copyright by Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 896 883. Email:phongkhoahochoptacquocte@muce.edu.vn