Tìm kiếm:
   
CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC  
Tên đề tài:
Tác giả:
Đơn vị - Bộ phận:
Lĩnh vực:
Năm thực hiện:
Loại CSDL:
   
 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu giảng dạy: Tổ chức thi công (Bậc Đại học, ngành kỹ thuật công trình xây dựng)
   
Mã đề tài:
GV.02.15.31
Tên đề tài:
Tài liệu giảng dạy: Tổ chức thi công (Bậc Đại học, ngành kỹ thuật công trình xây dựng)
Chủ nhiệm đề tài:
Trần Minh Trí
Đơn vị - Bộ phận:
Phòng Tổ chức Hành chính
Loại đề tài:
Cấp Trường
Lĩnh vực:
20102. Kỹ thuật Xây dựng
Thời gian thực hiện:
tháng
Năm thực hiện: 2015-2016
Mục tiêu:Nội dung:Kết quả dự kiến:


   >

Cơ quan/đơn vị phối hợp:
Thuộc loại nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu khoa học
Tình trạng: Đã nghiệm thu

 
TIN MỚI

Thông báo Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ năm 2018

THÔNG BÁO
QUẢNG CÁO
WEBLINK
Số lượt truy cập: 32
Số lượng đang online: 306679
Copyright by Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 896 883. Email:phongkhoahochoptacquocte@muce.edu.vn