Tìm kiếm:
   
CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC  
Tên đề tài:
Tác giả:
Đơn vị - Bộ phận:
Lĩnh vực:
Năm thực hiện:
Loại CSDL:
   
 
 
 
 
 
 
 
Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Trắc địa cho bậc đại học các ngành kỹ thuật Trường ĐHXD Miền Trung
   
Mã đề tài:
GV.02.15.22
Tên đề tài:
Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Trắc địa cho bậc đại học các ngành kỹ thuật Trường ĐHXD Miền Trung
Chủ nhiệm đề tài:
Huỳnh Tấn Tám
Đơn vị - Bộ phận:
Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị
Loại đề tài:
Cấp Trường
Lĩnh vực:
10508. Trắc địa học và bản đồ học
Thời gian thực hiện:
tháng
Năm thực hiện: 2015-2016
Mục tiêu:


                 

Nội dung:


               

Kết quả dự kiến:


                     

Cơ quan/đơn vị phối hợp:
Thuộc loại nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu khoa học
Tình trạng: Đã nghiệm thu

 
TIN MỚI

Thông báo Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ năm 2018

THÔNG BÁO
QUẢNG CÁO
WEBLINK
Số lượt truy cập: 41
Số lượng đang online: 306688
Copyright by Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 896 883. Email:phongkhoahochoptacquocte@muce.edu.vn