Tìm kiếm:
   
CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC  
Tên đề tài:
Tác giả:
Đơn vị - Bộ phận:
Lĩnh vực:
Năm thực hiện:
Loại CSDL:
   
 
 
 
 
 
 
 
Danh sách các đề tài NCKH đã duyệt để thực hiện năm học 2012 – 2013
Danh mục đề tài NCKH    
Danh sách các đề tài NCKH đã duyệt để thực hiện năm học 2012 – 2013
  [ 29/05/2013 , 15:25:13 PM ]

DANH SÁCH CÁC ĐỀ  TÀI NCKH ĐÃ DUYỆT ĐỂ THỰC HIỆN

NĂM HỌC 2012 – 2013

STT

STTK

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

I. Khoa Xây dựng

 

1

1

Công nghệ thi công công trình bằng ván khuôn leo

ThS. Nguyễn Thanh Hải

2

2

Ngân hàng đề thi kết cấu bê tông cốt thép 1 (bậc Cao đẳng)

ThS. Huỳnh Quốc Hùng

3

3

Bài tập cơ học công trình 1 (bậc Cao đẳng)

ThS. Trần Văn Sơn

4

4

Giáo trình kỹ thuật thi công 1 (bậc Cao đẳng)

ThS. Ngô Ngọc Cường

5

5

Giáo trình địa kỹ thuật (bậc Cao đẳng)

ThS. Phạm Ngọc Tân

6

6

Hướng dẫn đồ án nền móng (bậc Cao đẳng)

ThS. Nguyễn Văn Hải

7

7

Hướng dẫn thí nghiệm Địa kỹ thuật (bậc Cao đẳng)

ThS. Nguyễn Thanh Danh

8

8

Phương pháp thí nghiệm đo biến dạng, độ võng và dao động kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực

ThS. Nguyễn Công Đức

II. Khoa Kinh tế

9

1

Ngân hàng đề thi học phần kinh tế học (bậc Cao đẳng)

ThS. Trần Thị Quỳnh Như

10

2

Giáo trình tin học kế toán (bậc Cao đẳng)

ThS. Hoàng Văn Cương

11

3

Bài tập kế toán Quản trị (bậc Cao đẳng)

CN. Phạm Hạnh Nguyên

12

4

Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh (bậc Cao đẳng)

CN. Huỳnh Chung Vinh

13

5

Bài tập nguyên lý thống kê (bậc Cao đẳng)

CN. Lê Đức Tâm

14

6

Giáo trình kế toán tài chính 3 (bậc Cao đẳng)

ThS. Lê Thị Ái Nhân

III. Khoa Kiến trúc

 

15

1

Giáo trình kiến trúc dân dụng và công nghiệp (bậc Cao đẳng)

ThS. Ngô Đa Đức
T.Gia: Nguyễn T.Khánh Trang

16

2

Giáo trình quy hoạch đô thị (bậc Cao đẳng)

ThS. Nguyễn Hữu Ninh

17

3

Giáo trình Hình họa vẽ kỹ thuật (bậc Cao đẳng)

KS. Đinh Hữu Dung

IV. Khoa Kỹ thuật hạ tầng đô thị

 

18

1

Giáo trình kỹ thuật thi công 2 (bậc Cao đẳng)

ThS. Phạm Văn Tâm

19

2

Bài tập điện kỹ thuật (bậc Cao đẳng)

ThS. Ngô Đình Thành

V. Khoa Cầu đường

 

20

1

Hướng dẫn đồ án thiết kế và xây dựng đường ôtô (bậc Cao đẳng)

ThS. Đinh Văn Vinh

21

2

Giáo trình thiết kế đường ô tô (bậc Cao đẳng)

ThS. Lê Đức Quân

22

3

Hướng dẫn đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép (bậc Cao đẳng)

ThS. Nguyễn Kim Cường

23

4

Hướng dẫn đồ án nền móng - mố trụ cầu (bậc Cao đẳng)

ThS. Đoàn Hữu Sâm

VI. Khoa Khoa học cơ bản

24

1

Hướng dẫn giải bài tập xác xuất thống kê (bậc Cao đẳng)

ThS. Đoàn Văn Hiệp

25

2

Hướng dẫn giải bài tập Hóa đại cương (bậc Cao đẳng)

ThS. Phan Ngọc Hiếu

VII. Khoa Đào tạo nghề

 

26

1

Tài liệu hướng dẫn thực hành cốt thép (bậc Cao đẳng)

KS. Nguyễn Bá Sáu

27

2

Ứng dụng phần mềm 3D CAD giảng dạy đà giáo cốt pha dầm, sàn toàn khối

KS. Trần Văn Thái

VIII. Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học

28

1

Ngân hàng đề thi hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Quản trị kinh doanh bậc Cao đẳng)

ThS. Nguyễn Văn Chế

29

2

Giáo trình tiếng anh chuyên ngành cầu đường (bậc Cao đẳng)

CN. Bùi Nguyên Tuân

30

3

Hướng dẫn giải bài tập tin học đại cương (bậc Cao đẳng)

ThS. Nguyễn Lê Tín

IX. Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng

31

1

Nghiên cứu biên soạn Bài tập Vật liệu xây dựng và bổ sung những nội dung mới cho các tài liệu sử dụng trong giảng dạy và học tập môn Vật liệu Xây dựng ở bậc Cao đẳng

KS. Trần Thị Huyền Lương

32

2

Tài liệu hướng dẫn đồ án phần kỹ thuật thi công, ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (bậc Cao đẳng)

ThS. Đoàn Huỳnh Thuận

X. Phòng Quản lý Đào tạo

33

1

Bài tập cơ học công trình 2 (bậc Cao đẳng)

ThS. Phan Văn Huệ

34

2

Cải tiến quản lý giờ giảng của giáo viên

ThS. Nguyễn Vân Trạm

35

3

Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo Quản lý đô thị trình độ Cao đẳng

TS. Nguyễn Văn Cường

XI. Phòng Tổ chức Hành chính

36

1

Nâng cao chất lượng công tác quản lý cán bộ tại Trường ĐHXD Miền Trung

CVC. Lê Duy Quang

37

2

Giáo trình kinh tế Xây dựng (bậc Cao đẳng)

KS. Nguyễn Nguyên Khang

XII. Phòng Tài chính kế toán

 

38

1

Giáo trình kế toán xây lắp (bậc Cao đẳng)

ThS. Phạm Đình Văn

XIII. Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

39

1

 

Quản lý đề tài nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

ThS. Trương Minh Trí
T/gia: CN. Võ Đại Hồng
T/gia: ThS. Nguyễn Công Bằng

40

2

Giải pháp tăng cường nghiên cứu khoa học trong sinh viên tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

ThS. Nguyễn Công Bằng

XIV. Phòng Quản trị thiết bị

41

1

Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công

KS. Nguyễn Văn Tân

XV. Ban Quản lý Dự án   

42

1

Đề xuất sửa đổi chế độ làm việc cán bộ giảng dạy của trường Đại học Xây dựng Miền Trung

ThS. Nguyễn Văn Thành

XV. Đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Cán bộ hướng dẫn

43

1

So sánh phương pháp sức chịu tải cọc

ThS. Nguyễn Văn Hải

44

2

Tính toán và phân tích một số chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật của kết cấu áo đường (sinh viên)

ThS. Đinh Văn Vinh
ThS. Lê Đức Quân

45

3

Tính toán thiết kế dầm super-T nhịp giản đơn (sinh viên)

ThS. Nguyễn Kim Cường

46

4

Ứng dụng Excel để thiết kế dầm cầu Bê tông cốt thép dự ứng lực nhịp giản đơn (sinh viên)

ThS. Nguyễn Kim Cường

47

5

Lập bảng tính tự động số đo chi tiết bằng phần mềm Excel

Huỳnh Tấn Tám     - GVHD
Đặng Văn Khương - C10CĐ
Nguyễn Chí Khiêm - C10CĐ
Võ Văn Tư             - C10CĐ
Nguyễn Minh Tuấn - C10CĐ

  In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
TIN MỚI

Thông báo Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ năm 2018

THÔNG BÁO
QUẢNG CÁO
WEBLINK
Số lượt truy cập: 25
Số lượng đang online: 306672
Copyright by Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 896 883. Email:phongkhoahochoptacquocte@muce.edu.vn