Tìm kiếm:
   
CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC  
Tên đề tài:
Tác giả:
Đơn vị - Bộ phận:
Lĩnh vực:
Năm thực hiện:
Loại CSDL:
   
 
 
 
 
 
 
 
Đề tài NCKH  
GV.02.15.47 - Tài liệu giảng dạy: Tin học ứng dụng photoshop ngành cao đẳng công nghệ thông tin
Tác giả : Loại đề tài : Cấp Trường
Lĩnh vực : 10202. Tin học ứng dụng Đơn vị : Khoa Kiến trúc
 
GV.02.15.31 - Tài liệu giảng dạy: Tổ chức thi công (Bậc Đại học, ngành kỹ thuật công trình xây dựng)
Tác giả : Loại đề tài : Cấp Trường
Lĩnh vực : 20102. Kỹ thuật Xây dựng Đơn vị : Phòng Tổ chức Hành chính
 
GV.02.15.26 - Tài liệu học tập: Bài tập Cơ học kết cấu 1 (Bậc đại học )
Tác giả : Phan Văn Huệ Loại đề tài : Cấp Trường
Lĩnh vực : 20102. Kỹ thuật Xây dựng Đơn vị : Ban Giám hiệu
 
GV.02.15.43 - Tài liệu học tập: HD học tập học phần Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam (dùng cho SV đại học, cao đẳng
Tác giả : Lê Sơn Tùng Loại đề tài : Cấp Trường
Lĩnh vực : 50601. Khoa học chính trị Đơn vị : Khoa Lý luận Chính trị
 
GV.02.15.22 - Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm học phần Trắc địa cho bậc đại học các ngành kỹ thuật Trường ĐHXD Miền Trung
Tác giả : Huỳnh Tấn Tám Loại đề tài : Cấp Trường
Lĩnh vực : 10508. Trắc địa học và bản đồ học Đơn vị : Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị
 
GV.02.15.21 - Tài liệu giảng dạy “Sinh thái môi trường” ngành Kỹ thuật Môi trường bậc Đại học
Tác giả : Hoàng Anh Sơn Loại đề tài : Cấp Trường
Lĩnh vực : 20701. Kỹ thuật môi trường và địa chất, địa kỹ thuật Đơn vị : Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị
 
GV.02.15.20 - Tài liệu giảng dạy: “Kỹ thuật hạ tầng đô thị” ngành Kiến trúc (Đại học)
Tác giả : Tôn Nữ Hồng Thư Loại đề tài : Cấp Trường
Lĩnh vực : 20103. Kỹ thuật kết cấu và đô thị Đơn vị : Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị
 
GV.02.15.19 - Tài liệu tham khảo: Vận hành và quản lý các công trình cấp nước
Tác giả : Loại đề tài : Cấp Trường
Lĩnh vực : 20105. Kỹ thuật thủy lợi Đơn vị : Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị
 
GV.02.15.44 - Tài liệu giảng dạy: Học phần “Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp”, bậc Đại học ngành Kiến trúc
Tác giả : Ngô Đức Quý Loại đề tài : Cấp Trường
Lĩnh vực : Đơn vị : Khoa Kiến trúc
 
GV.02.15.24 - Tài liệu giảng dạy Học phần “Kinh tế xây dựng 2”
Tác giả : Trần Thị Quỳnh Như Loại đề tài : Cấp Trường
Lĩnh vực : 50201. Kinh tế học Đơn vị : Khoa Kinh tế
 
GV.02.15.25 - Tài liệu giảng dạy Học phần “Kinh tế xây dựng 1”
Tác giả : Nguyễn Nguyên Khang Loại đề tài : Cấp Trường
Lĩnh vực : 50201. Kinh tế học Đơn vị : Phòng Tổ chức Hành chính
 
GV.02.15.49 - Tài liệu tham khảo "Nâng Cao vốn từ vựng tiếng anh qua tiền tố (prefixes),hậu tố (suffixes) và gốc từ roots"
Tác giả : Hồ Thị Mỹ Linh Loại đề tài : Cấp Trường
Lĩnh vực : 60203. Nghiên cứu ngôn ngữ khác Đơn vị : Trung tâm Ngoại ngữ Tin học
 
GV.02.15.48 - Xây dựng ngân hàng đề thi Anh Văn chuyên ngành Xây dựng và Kiến trúc, bậc Đại học
Tác giả : Nguyễn Thị Kim Cúc Loại đề tài : Cấp Trường
Lĩnh vực : 60203. Nghiên cứu ngôn ngữ khác Đơn vị : Trung tâm Ngoại ngữ Tin học
 
GV.02.15.46 - Tài liệu giảng dạy học phần Cơ sở dữ liệu SQL
Tác giả : Trần Thái Sơn Loại đề tài : Cấp Trường
Lĩnh vực : 10202. Tin học ứng dụng Đơn vị : Trung tâm Ngoại ngữ Tin học
 
GV.02.15.45 - Tài liệu giảng dạy học phần Mạng máy tính, bậc Cao đẳng
Tác giả : Loại đề tài : Cấp Trường
Lĩnh vực : 10202. Tin học ứng dụng Đơn vị : Trung tâm Ngoại ngữ Tin học
 

[Trang đầu] - [ Trang sau ] - [ Trang cuối ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

 
TIN MỚI

Thông báo Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ năm 2018

THÔNG BÁO
QUẢNG CÁO
WEBLINK
Số lượt truy cập: 34
Số lượng đang online: 306681
Copyright by Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 896 883. Email:phongkhoahochoptacquocte@muce.edu.vn